Novi prijedlozi,ideje i sl.

IMG_0024

Ovogodišnje ljetne aktivnosti udruge mladih Račišće su bile za svaku pohvalu, međutim pred kraj ljeta se počelo malo posustajati sa aktivnostima, idejama i realizacijom zacrtanog programa što je malo pokvarilo sveukupni dojam i rad te udruge. Razlog tom posustajanju je premorenost, odnosno prevelika angažiranosti  nekolicine entuzijasta u udruzi koji su ponijeli na svojim leđima sav teret organizacije i cjelokupnog događanja  tijekom ljeta što im služi samo na čast i svaku pohvalu, ali to se tako ne more više. Uzrok tome je mladost i neiskustvo zbog čega je došlo do klasičnog “izgaranja”. Mišljenja sam da je u organizaciju i provođenje osmišljenog programa trebalo uključiti više osoba na način da im se  trebalo direktno obratiti i od njih zatražiti konkretnu pomoć i podršku kao i angažman na pojedinim događanjima u skladu sa njihovim mogućnostima i željama. Isto tako je trebalo detaljnije razraditi financijski plan osiguravajući dovoljno sredstava za provedbu planiranih događanja, uključujući više privrednih subjekata i osoba te njihovih proizvoda i usluga. I na kraju sam mišljenja da bi udruga kao neprofitabilna organizacija trebala javno obznaniti rezultate svog rada kao i planove za budućnost. Stoga predlažem da se već sad započne sa smišljanjem programa za iduće ljeto.

Nastavi čitati “Novi prijedlozi,ideje i sl.”

turističke paske,primjedbe,pohvale, prijedlozi

IMG_0012

Poštovani

Na prijedlog nekolicine mojih prijatelja i gostiju odlučio sam otvoriti ovaj blog čija je ideja da prati događanja i novosti u našem malom mistu, kao i da bude mjesto gdje će te vi cijenjeni posjetitelji i prijatelji našeg malog mista iznositi vaše dojmove, pritužbe, prijedloge i pohvale kao i nove ideje i zamisli koje bi se trebale implementirati u našu svakodnevnicu. Ovom prilikom pozivam sve zainteresirane ljude dobre volje da iznesu bez ustručavanja svoje primjedbe, pritužbe, pohvale, prijedloge i nove ideje, dojmove i slično vezano za Račišće i njegovu okolinu. Ukoliko pojedine osobe ne žele otkrivati svoj identitet mogu iznositi svoja mišljenja anonimno, iako se puno više cijeni komentar osobe koja stoji iza svojih riječi.

Shodno gore navedenom u ime nekolicine slovenskih gostiju iznijeti ću primjedbu dobivenu od njih da se ovog ljeta 2014.godine za razliku od prethodnog puno lošije ili nikako održavala čistoća na plažama “Vaja” i ” Samograd”, kao i na drugim manjim plažama u blizini.